Práce, která hřeje na duši

Chráněné dílny Kopeček pomáhají lidem začlenit se do pracovního procesu.

Práce, která hřeje na duši

Pomáháme lidem s postižením začlenit se do pracovního procesu. Jako Chráněné dílny Kopeček jsme součástí neziskové organizace Sdružení Neratov. V pohraniční vesnici Bartošovice v Orlických horách provozujeme chráněné řemeslné dílny a zároveň obchůdek s našimi rukodělnými výrobky.

Sdružení Neratov, z. s.

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově. Od samého počátku obnovujeme Neratov společně s lidmi zdravotně postiženými a potřebnými – tedy nikoliv jen pro ně, ale pro nás všechny. Záměrem je přispět k výstavbě, vybavení a provozu sociálních a charitativních zařízení, která budou sloužit potřebným lidem. Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní. Jeho cílem je:

Chráněné dílny Kopeček jsou součástí Sdružení Neratov.
Chráněné dílny Kopeček jsou součástí Sdružení Neratov. (obrázek z kostela v Neratově)
  • Pomoc lidem v nouzi zaměřená především na děti opuštěné nebo s fyzickým či mentálním postižením, zvláště formou pěstounské péče; na lidi s mentálním postižením, především poskytnutím ubytování v chráněném bydlení a s pracovní možností v chráněných dílnách; a na lidi, kteří mají potíže s adaptací v běžném životě.
  • Rekreační pobyty v Neratově především pro děti s postižením z naší speciální školy a částečně pro děti ze spřátelených škol jako přirozená forma integrace zdravých a postižených.
  • Vybudování chráněných dílen jako pracovní příležitosti pro stálé obyvatele a pracovní terapie pro postižené.
  • Budování zázemí pro rodiny ochotné žít s lidmi s postižením  v souladu s uvedenými cíly – výstavbou rodinných domků nebo adaptací stávajících budov.
  • Vytvoření různorodých činností a prací tak, aby postižení mohli v nestálosti povahy přecházet na jiná pracovní místa a tím čelit případným depresím či útěkům.
  • Obnovení života pohraniční obce.

Záleží nám na férovosti a kvalitě

Výrobky našich dílen jsou oceněny certifikátem Orlické hory – Originální produkt, který zaručuje původ v našem regionu a dodržování tradičních výrobních postupů.

Získali jsme také ochrannou známkou Práce postižených, která garantuje spravedlivé pracovní podmínky pro lidi s postižením a zároveň kvalitu jejich výrobků.

Máme také certifikát Bez bariér. Bezbariérové jsou nejen samotné dílny, ale i přístup k objektu a parkování, a jsme schopni zajistit i služby proškoleného personálu.

Chráněné dílny Kopeček dávají šanci lidem s postižením (obrázek z tkalcovské a šicí dílny).

Přispíváme k oživení pohraničí

Chráněné dílny Kopeček pomáhají lidem s postižením. Pravidelně pořádáme řemeslné jarmarky v Bartošovicích i okolí.

Pravidelně pořádáme řemeslné jarmarky plné hudby a tématického občerstvení, kterých se účastní i další řemeslníci z okolí.

Prostory dílen nabízíme k využití i pro širokou veřejnost formou exkurzí a kurzů lidových řemesel.

Udělejte si k nám výlet, jsme rádi za jakoukoliv vaši podporu. Naše vlněné výrobky zahřejí na těle, povídání s lidmi vás zahřeje na duši.

Historie naší budovy

Rekonstrukce části zchátralého objektu bývalého statku byla zrealizována v roce 2006 z programu SROP Evropského sociálního fondu. Slavností otevření dílen proběhlo 16. prosince 2006, kdy si dílny přišlo prohlédnout přes 400 návštěvníků.

Od ledna 2007 je v provozu keramická a tkalcovská dílna, v květnu 2008 se k nim připojila ještě košíkářská dílna a v prosinci 2013 dílna šicí. V roce 2012 jsme byli podpořeni Adventními koncerty České televize a Nadací ČEZ. Díky nim jsme v prosinci 2013 mohli otevřít další část nových prostor dílen a hlavně obchůdek s výrobky našich zaměstnanců.

Chráněné dílny Kopeček sídlí v budově bývalého statku.

Srdečně děkujeme za podporu